Dojo Kuralları

Türkiye Aikikai Aikido Organizasyonu.

Aikido’nun temel amacı aklı ve bedeni eğitmektir. Fiziksel gelişim ve teknik gerçek amaç değil, kişisel gelişme ve ruhsal yükselme için birer araçtır.

Aikido öğrenim süreci, geleneksel ve diğer mesleklerde de geçerli olan usta-çırak ilişkisi içinde gelişir. Türk Toplumunca kabul gören genel görgü kuralları geçerlidir. Ek olarak aşağıda belirtilen kurallar hatırda tutulmalıdır.

 1. Antrenman alanına girişte veya çıkışta her zaman Shomen (bayrak) yönüne selam veriniz.
 2. Çalışmanın başlamasına birkaç dakika kala uygun şekilde sessizce resmi oturunuz. Bu birkaç dakika aklınızı günün sorunlarından temizlemek ve onu öğrenime hazırlamak içindir.
 3. Antrenmana gelmeden önce vücudun sıvı dengesini sağlamanız önemle hatırlatılır.Bunu antrenmana başlamadan veya 1. ve 2. antrenman arasında sağlayabilirsiniz.Ayrıca antrenmana başlamadan şekerli ve tuzlu yiyeceklerin tüketilmesi sıvı ihtiyacını arttıracaktır. Vücutta sıvı azalması beynin iyi düşünememesine neden olacak ve bu şekilde yapılan antrenmanın faydadan çok zarar olduğu anlaşılacaktır.
 4. Ders resmi bir tören ile başlar ve bitirilir. Zamanında gelmek ve törende yer almak önemlidir. Ancak elinizde olmayan nedenlerden ötürü geç kalmışsanız, minderin yanında resmi oturarak hoca size derse katılabileceğinizi işaret edene kadar bekleyiniz. Bunu yaparken dersi rahatsız etmemeniz önemlidir.
 5. Minderde uygun oturuş sekli Seiza’ dır.
 6. Yaralanma ve rahatsızlık halleri dışında minderi terk etmeyiniz. Bunun için önce hocanızdan izin isteyiniz.
 7. Hoca derste bir tekniği gösterirken, sessizce ve dikkatle Seiza oturunuz. Gösterimden sonra hocaya ve sonra da bir ukeye selam verip uygulamaya başlayınız.
 8. Bir tekniğin sonlandığının işaretini fark edince derhal durunuz. Eşinize selam vererek diğer öğrenciler ile sıraya geçiniz.
 9. Eğer hocanıza bir soru sormanız gerekirse, O’nun gelmesini bekleyiniz (asla O’nu çağırmayınız), selam veriniz ve selamınızı almasını bekleyiniz. Bunun için ayakta selam verebilirsiniz.
 10. Dojoda kendinizden üst kyularda bulunan arkadaşlarınıza daima saygı gösteriniz. Asla teknik üzerine münakaşa etmeyiniz.
 11. Üst Yudansha(Dan) derecesinde değilseniz karşı tarafın hatalarını düzeltmeyiniz ve ona göstermeyi denemeyiniz.Burada iyi niyetli olabilirsiniz fakat istemeden arkadaşınıza tekniği yanlış göstermeniz onun gelişimine zarar verebilir.
 12. Minder üzerinde konuşmaları en aza indirgeyiniz.
 13. Öğrenci, dojo içerisindeki işlerden (temizlik, düzen v.b.) dojoya devam ettiği sürece, hiçbir mazerete tabi olmaksızın, yükümlüdür.
 14. Dojodaki üst kuşaklar kendi alt kuşak seviyesindeki öğrencileri yanlış ya da uygunsuz davranışlar konusunda uyarma hakkına sahiptir.
 15. Üst kuşakların tekniği farklı şekilde gösterme hakları yoktur.
 16. Öğrenciler yurtiçi ve yurtdışındaki bir seminere katılırken mutlaka hocalarını ve kulüp yönetimini bilgilendirmelidirler.
 17. Her üye TAAO sınav sistemine ve kurallara tamamen uymakla mükelleftir.
 18. Sınava girecek olan öğrencilere en az 1 ay öncesinden haber verilir.Seanslarını ve zamanını doldurmamış olan öğrenciler imtihana giremezler.
 19. Herkes barışçı ruhu ve birleştiriciliğini korumak adına çaba sarf etmelidir.
 20. Herhangi bir öğrenci hatalı davranışının sonucunda uyarı aldığı konuyla ilgili davranışını düzeltmekle yükümlüdür.
 21. Öğrenciler TAAO yönetim kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmelidirler.
 22. Bütün dojolardaki öğrenciler eşittir,dojo içerisindeki kuşak farkı dojo dışında geçerli olmamakla birlikte öğrenciler dojo dışarısında da üst kuşaklara saygılı davranmak zorundadırlar.
 23. Öğrenci Aidatlarını zamanında ödemenin bir disiplin ve sorumluluk göstergesi olduğunu unutmamalıdır.
 24. Aikido teknikleri dojo dışarısında, hiç kimseye uygulanamaz, hiçbir şekilde gösterilemez, öğretilemez.
 25. Öğrenci, dojodan kaydını sildirmek istediği takdirde, kayıt işlerinden sorumlu ilgili kişiye bunu bildirmekle yükümlüdür.
 26. Hiçbir öğrenci Kulüp yönetimi ve hocanın izni ve haberi olmadan ne amaçlı olursa olsun dergi, gazete, televizyon çekimi ya da reklamı ile ilgilenemez, Aikido ile ilgili bir çekim yapamaz, seminerlerde resim çekmek ya da videoya kaydetmek de ancak kulüp yönetiminin onayı alınarak yapılabilir.
 27. Kurallara uymayan öğrenciler TAAO üyeliklerinden çıkarılırlar ve antrenmanlardan uzaklaştırılırlar